He Whakatupato

Kei haere pohehe te tangata ki te kato i nga harore me nga kopurawhetu, kei riro mai ko nga harore paihana i te taha o nga harore e taea te kai! I mua i te kainga i tetahi harore, kia tino mohio koe he aha taua harore! Kia tae ki nga harore kaore i taia he pikitia i tenei pukapuka, ki nga harore ranei he rereke te ahua i tena ra, i tena ra, ara, he rereke i nga whakaahua i tenei pukapuka, me tiki rawa ki nga pukapuka kua oti te whakararangi i te rarangi pukapuka. A, me haere ranei ki te tino tangata pukenga mo nga harore katoa. Kia tupato! Kaore ano nga tohunga kia mohio ki te totika o nga harore katoa hei kai. Mehemea katahi ano koe ka kai i tetahi harore, me whakamatau kau atu, kia iti te kainga. Mehemea kei te rangirua o whakaaro, kaore koe e mohio he aha rawa taua harore, kaua e kainga. Kia tae koe ki te kai i nga harore i tupu noa i te tuawhenua, ki nga harore hou ranei, na te tangata i whakatupu, meatia atu etahi harore mata tonu, (kaore i tunua) ki roto i te pouaka makariri. He mea tenei mo nga wa kua pohehetia nga momo harore, mo nga ohonga pawera (allergic reaction) ranei o te tangata ki taua harore. Ki te mauiui te tangata i muri i te kainga o tetahi harore, whakapa tika atu ki te takuta.

I mahi nui matou ki te ta i nga mohiotanga whai tikanga, me ona whakamarama katoa e tika ana, heoi ano, e kore e taea e te kaiwhakaputa te ki, he pono tuturu nga whakamarama katoa a te tangata ke i roto i tenei pukapuka, me nga ahuatanga ka puta i te haringa hei tino korero whai-mana e te tangata. Kaore hoki te kaiwhakaputa me nga kaituhi e whakaae ka tau te he ki a ratou mo te whakaingoa pohehe a te tangata ke, i etahi o nga harore i tenei pukapuka, me nga mauiuitanga tera pea ka pa ki te tangata i te kainga o aua harore.

cnrnau iMAimiiUAmwiTfii™^

fnumjprul&frjjo iimoufii)KfijiJT^viiuifeT!iif)Gl(?)n?iiJj niMO jlwiitnim j^di lilumaflmffniiniBmiinTfifu'iJTsmulp) mMfiJLMmmufiSlpi'uniinufiPiJ1!^

Wmjeteidmi onwuMo jlilmimnmfiTiiifmjJi^iitoiinrm'u-jSoiHjjS'u ii ^ i

PinijyijJ7n£jioiJtin/ioeiGl'u,H'UTUt?nn'untJj M?oltlnioiijmtl?nminnmHiTnfy

mumfi LifitflJo1,iniJTAVi?iijTO

fuilTtvn'ulpi'HTol.w rnnfe jfiiilrsynuviOTiifAHflTm-JiiTn nnio Wiiil^yni! mejjiiTUQUirin'uoejno'u iwoflflofr^miitiliiifi^TiTJfilfiimKmwnTnfLiilTKiii'u Ifhrcolij ffliifnifuiJiBmiiml'iJ Lias;m0W0jfu'iJ7i;'yniiiH«mi'UL0JW?0

#iiniivlilufiifi'ui)iiii'U'H'U'j iSoflmTOWTimfiinpini'UTOmTmniKim-j nfowonm?im fiTOTOTnmfiini'i nlw liJmmvidmifi

Ajwuwiwuueis

wwwffi'mraYWmynTmijm^

<u , v , v imrafliijjwemrm vifopionQiwifiiJiJQafiin^iiinniTfuilTsiVii'uififimrinuu

Was this article helpful?

0 0
Organic Gardeners Composting

Organic Gardeners Composting

Have you always wanted to grow your own vegetables but didn't know what to do? Here are the best tips on how to become a true and envied organic gardner.

Get My Free Ebook


Post a comment